Κύριο περιεχόμενο

Photo Υποσελιδας Εξοπλισμου

OCT-Αγγειογραφία

H OCT -Αγγειογραφία (OCT-A) είναι μία καινούρια υπερσύγχρονη μέθοδος απεικόνισης της κυκλοφορίας στο αγγειακό δίκτυο του αμφιβληστροειδή και των χοριοειτριχοειδών χωρίς να απαιτείται ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας . Έχει χρήση σε μία πληθώρα παθήσεων όπως είναι η ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και οι αγγειακές (αρτηριακές ή φλεβικές ) αποφράξεις.


Ψηφιακή κάμερα βυθού

Ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφική απεικόνιση του βυθού του ματιού, του οπτικού νεύρου, της ωχράς κηλίδας και της περιφέρειας του αμφιβληστροειδή. Η κάμερα διαθέτει δυνατότητα τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης του οπτικού νεύρου και της ωχράς κηλίδας.


Οπτικά πεδία

Η εξέταση στο οπτικό πεδίο είναι η πλέον διαδεδομένη εξέταση της λειτουργικότητας του οπτικού νεύρου. Βασίζεται στην αναγνώριση από τον εξεταζόμενο φωτεινών ερεθισμάτων διαφόρου μεγέθους, τα οποία προβάλλονται από την εξεταστική συσκευή. Η εξέταση των οπτικών πεδίων εφαρμόζεται συνήθως για την διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος , αλλά και στη διερεύνηση νευρολογικών παθήσεων. 


Παχύμετρο κερατοειδούς

Η παχυμετρία του κερατοειδούς χιτώνα είναι μια ειδική εξέταση στην οποία μετράται το   πάχος του κερατοειδή.  Αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική εξέταση, τόσο στην εκτίμηση του γλαυκώματος όσο και στην προεγχειρητική εξέταση των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε διαθλαστική επέμβαση. Είναι μια γρήγορη και ανώδυνη εξέταση που γίνεται με ειδικό ηλεκτρονικό παχύμετρο υπερήχων.


Αυτόματο τονόμετρο αέρος

Η τονομέτρηση είναι μια πολύ συνηθισμένη εξέταση που ελέγχει την εσωτερική πίεση του ματιού. Η χρήση του τονόμετρου αέρος έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μια μέθοδος μη επαφής. Έτσι δεν είναι απαραίτητη η ενστάλαξη τοπικού αναισθητικού κολλυρίου και χρωστικής. Ο ασθενής πλησιάζει την συσκευή τονομέτρησης και κοιτώντας ευθεία μπροστά νιώθει μια ώση από τον αέρα που προσπίπτει στον κερατοειδή. Η εξέταση είναι εντελώς ανώδυνη και σύντομη χωρίς επιπτώσεις στην όραση.